Rynek Kapitałowy

KONTAKT DLA INWESTORÓW

e-mail: ir@universesa.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

e-mail: ir@universesa.pl

ANIMATOR AKCJI

PKO Bank Polski S.A.
Ul. Puławska 15
02-515 Warszawa