Inwestorzy

W poprzednich latach podstawowym przedmiotem działalności Alda S.A. była produkcja i sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego. Pod koniec 2020 roku Zarząd oraz główni akcjonariusze Spółki rozpoczęli działania, które ostatecznie doprowadziły w II kwartale 2021 roku do wydzielenia dotychczasowej działalności Spółki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) oraz wniesienia ZCP do nowego podmiotu w 100% zależnego od Spółki – Alda Poland Sp. z o.o.
W dniu 28 czerwca 2021 roku Spółka zbyła wszystkie posiadane udziały w Alda Poland Sp. z o.o. Aktualnie Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Spółka zmieniła również nazwę na UNIVERSE S.A. oraz siedzibę na Kraków.