Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Statut Spółki Statut_Spolki.pdf

Odpis KRS Odpis KRS

Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk ALDA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_dobrych_praktyk.pdf

Regulamin WZA Regulamin_WZA.pdf

Regulamin Zarządu Regulamin_Zarzadu.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sprawozdanie_RN.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ocena Sprawozdanie_RN_Ocena.pdf

Regulamin Rady Nadzorczej REGUL – RN ALDA S A .pdf