Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. UNIVERSE Spółka Akcyjna

Zarząd Universe S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2024 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: Grzegórzecka 67d lok. 105, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Kompletna dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki.

Załączniki:

UNV Ogłoszenie_o_zwołaniu ZWZ – 2024-06-20_.pdf

UNV Projekty uchwał ZWZ – 2024-06-20_.pdf

UNV Formularz głosowania ZWZ – 2024-06-20_.pdf

UNV Informacja o liczbie akcji ZWZ – 2024-06-20_.pdf

UNV Pełnomocnictwo osoba fiz ZWZ – 2024-06-20_.pdf

UNV Pełnomocnictwo osoba pr ZWZ – 2024-06-20_.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. UNIVERSE Spółka Akcyjna

Zarząd Universe S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie (31-559) przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Załączniki:

UNV Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ -2023-06-28.pdf

UNV Projekty uchwał ZWZ -2023-06-28.pdf

UNV Formularz pelnomocnika na ZWZ -2023-06-28.pdf

UNV Informacja o liczbie akcji i głosow na ZWZ -2023-06-28.pdf

UNV Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ -2023-06-28.pdf

UNV Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ -2023-06-28.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej not. Wojciecha Nowaka we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 2, 50-079 Wrocław. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Załączniki:

ALD Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ 2022.pdf

ALD Projekty uchwał ZWZ – 2022.pdf

ALD Informacja o liczbie akcji i głosow na ZWZ 2022.pdf

ALD Formularz głosowania przez pelnomocnika na ZWZ 2022.pdf

ALD Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 2022.pdf

ALD Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 2022.pdf

2021 II

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

2021 I

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO 2020

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020

3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020

IV. PROJEKTY UCHWAŁ

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

2020

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO 2019

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2019

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2019

5. OCENA RN 2019

IV. PROJEKTY UCHWAŁ

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

2019

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO 2018

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2018

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2018

5. OCENA RN 2018

IV. PROJEKTY UCHWAŁ

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA