Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Artur Górski939 225939 22540,95%40,95%
January Ciszewski939 225939 22540,95%40,95%
Pozostali415 150415 15018,10%18,10%
Suma2 293 6002 293 600100,00%100,00%