Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej

Patrycja Ignacy – Członek Rady Nadzorczej